Ban Tổ Chức hội nghị

Ban chủ tịch hội nghị:

- GS TS Phạm Minh Thông chủ tịch hội Điện Quang - Y Học Hạt Nhân Việt Nam chủ tịch hội nghị

- PGS.TS Võ Tấn Sơn - Hiệu Trưởng Đại Học Y Dược TP.HCM đồng chủ tịch hội nghị

- PGS.TS Hoàng Quốc Hòa - Giám Đốc BV Nhân Dân Gia Định - Phó chủ tịch hội nghị phụ trách đối nội

- TS Trần Chí Cường - ĐHYD TPHCM - Phó chủ tịch hội nghị phụ trách đối ngoại

Ban Tổ Chức

- PGS.TS Trần Diệp Tuấn - ĐHYD TPHCM

- ThS Võ Tấn Đức - ĐHYD TPHCM

- PGS.TS Vũ Anh Nhị - ĐHYD TPHCM

- BSCK2 Lê Minh - ĐHYD TPHCM

- TS. Lê Văn Trường- BV 108

- TS. Vũ Đăng Lưu - BV Bạch mai

- TS. Bùi Văn Giang - BV Saintpaul

- ThS Thái Ngọc Dâng - BV Chợ Rẫy

- TS Nguyễn Phong - BV Chợ Rẫy

- TS Lê Văn Phước - BV Chợ Rẫy

- BS Nguyễn Đức Khang - BV 115

- BS Trần Thanh Vũ - BV 115

- BS Trần Anh Tuấn - Bv Bạch Mai

- Dr. Phạm Đình Đài - Bv 103

- Nguyễn Đình Luân - BV Nhân dân Gia ĐỊnh

- BS Trần Quốc Tuấn - ĐHYD TPHCM

- BS Nguyễn Đức Chỉnh - BV ĐHYD TPHCM

- BSCK2 Phạm Hùng Chiến - Giám Đốc Sở Y Tế Đà Nẵng

- BSCK2 Nguyễn Ngọc Bá - Phó Giám Đốc BV Đa Khoa Đà Nẵng

- BSCK2 Lê Nghiêm Bảo - BV Đa Khoa Đà Nẵng

- BS An Trí Dũng  - BV Đa Khoa Đà Nẵng

Ban Cố Vấn Danh Dự

- GS TS Lê Văn Thành - Chủ Tịch Hội Phòng Chống Tai Biến Mạch Máu Não Việt Nam

- PGS TS Võ Văn Nho - Chủ Tịch Hội Phẫu Thuật Thần Kinh Việt Nam

                       Thư ký:                                                       
                       - Bùi Thu Hương -  Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM                      

                       - Trần Công Chí - Bv Bạch Mai

                      Đơn vị hỗ trợ tổ chức sự kiện:

                     - Nguyễn Trường Sơn - Giám Đốc Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam VCCI chi nhánh TP.HCM